„ZUTOMTECH Tomasz Czech” wykorzystując potencjał w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań wprowadził innowacyjne rozwiązania w obszarze innowacyjnych usług obróbki 5 osiowej instant manufacturing dla branży metalowej, lotniczej i automotive oparte na organizacji realizacji zleceń w systemie „just in time” dokładnie na czas. Nowa usługa zapewnia firmom niezbędne narzędzia do zabezpieczenia swojej produkcji oraz gwarantuje jej ciągłość, w tym usprawnia i optymalizuje procesy produkcyjne / logistyczne oraz zwiększa automatyzację procesów wytwórczych, tak aby mogły funkcjonować wydajniej, efektywniej i szybciej. Kluczową zaletą przedsięwzięcia była istniejąca na rynku nisza, w którą zakład dopasował swoja ofertę – umożliwiając firmom z sektora lotniczego czy motoryzacyjnego pełniejsze korzystanie z posiadanych możliwości wytwórczych – zapewniając docelowo wysokowydajną obróbkę, która charakteryzuje się zwiększoną wydajnością przy niższych kosztach wytwarzania.

Uruchomienie innowacyjnej i nowatorskiej usługi obróbki 5 osiowej instant manufacturing w systemie realizacji zleceń „just in time” dokładnie na czas, znacząco wyróżnia nowy asortyment zakładu i jego potencjał rozwojowy na tle rozwiązań konkurencyjnych. Nowość końcowego rezultatu dotyczy wprowadzania nowych rozwiązań w odniesieniu do dotychczas oferowanych na świecie [różniących się znacząco swoimi cechami tj. wyższymi parametrami technicznymi, jakościowymi i wizualnymi], które odznaczają się wysokim potencjałem rozwoju rynku metalowego. Nowa usługa wprowadzona przez zakład jest spersonalizowana – pod indywidualne wymogi Odbiorcy co zapewnia, że jest ona cenowo bardziej przystępna.

W ramach projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie obróbki mechanicznej elementów metalowych.” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej: XIV. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT-EU dla działania: 14.2. Inwestycje w MŚP – REACT-EU „ZUTOMTECH Tomasz Czech” wprowadził do oferty zakładu nową usługę – obróbkę skrawaniem z udziałem 5 – osiowego pionowego centrum CNC (AKIRA SEIKI 5AX-BC650) realizowaną w trybie instant manufacturing w systemie zleceń „just in time” dokładnie na czas.